Konsesjonsbelagt bruk av mobilradio

Dersom du synes det er for store begrensninger med fri bruk av mobilradio, må du velge konsesjonsbelagt bruk av mobilradio. Da vil Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet gi deg tillatelse til å bruke gitte frekvenser for radiosamband – et større eller mindre antall mobilradioer kan da settes opp med kraftige sendere. Da kan også mobilradioene programmeres slik at de blir skreddersydd til ditt formål. Det er helt lovlig å motta/lytte på en hvilken som helst frekvens, uavhengig av konsesjon, men når man skal sender må man ha konsesjon (med unntak av fribrukfrekvenser).

Hvorfor er bruk av mobilradio konsesjonsbelagt?

Konsesjonen er innført for å regulere bruken av frekvenser (det elektromagnetiske spektrumet) som den naturressursen dette faktisk er. Dersom alle skulle tas seg fritt til rette, ville det fort bli fullstendig kaos. Konsesjonen gir informasjon om:

  • Type utstyr
  • Geografisk område
  • Senderstyrke (eventuelt antennens plassering og type for fastmontert utstyr)
  • Konsesjonshaver (typisk org.nr., adresse mv.)

Fordelene med konsesjonsbelagt bruk av mobilradio

Du får tildelt frekvens(er) som er «dine» i det geografiske området du har oppgitt - og  har dermed lovmessig vern mot forstyrrelser. Dersom noen bruker «din» frekvens uten konsesjon, kan du kontakte Nkom. De reiser ut med peilebil for å finne støykilden – og det koster ingenting fordi Nkom har tilsynsmyndighet på dette i Norge. Fordelen er også at dere kan benytte høyere sendereffekt på håndradioer og bygge ut egne nettverk av basestasjoner/ repeatere/forsterkere for utvidet dekning. 

Ulempene med konsesjonsbelagt mobilradio

Ulempene er at man må søke Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Søknaden behandles normalt i løpet av 1-6 uker. Nkom mottar ingen statlige midler, men fordeler driftskostnadene sine over de som bruker deres tjenester. Det fører til at det årlige gebyret for lukket nett går opp og ned hvert år. En konsesjon for radiokommunikasjon er typisk kr 150 -240 per håndradio eller mobilradio, og 500-1000 for basestasjon/repeater/forsterker. Du betaler altså for antall radioer, ikke antall frekvenser. 

 Når lønner det seg med konsesjonsbelagt bruk?

Dette er vanskelig å svare eksakt på, men fordelene fremstår ofte tydelig når man ser det. F.eks. om et hotell skal ha radioer i hele bygget sitt, er det tydelig at det ikke egner seg med konsesjonsfritt samband; dekningen vil sannsynligvis bli en utfordring. Og dekningen er oftest det avgjørende punktet, både nåværende og fremtidig dekning.

Jeg vil søke om konsesjon – hva gjør jeg?

Her er link til skjemaet som må benyttes:

https://www.nkom.no/teknisk/pmr-profesjonell-mobil-radio/privat-mobil-radio-pmr/profesjonell-privat-mobil-radio-pmr

Vanligvis ordner vi med konsesjonssøknad på vegne av våre kunder. Siden det er noen tekniske detaljer som skal inn der, er det ofte enklest at vi gjør det. 

Ta gjerne kontakt.

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×